Recall Healing

A magyarul Felidéző Gyógyítás, vagy Emlékgyógyítás néven ismert Recall Healing egy olyan módszer-
együttes, amely rendkívül hatékony módon segít elakadt élethelyzetek rendezésében, betegségek
lelki okainak feltárásában és megoldásában, valamint traumák feloldásában. A Recall Healing
elnevezés Dr. Gilbert Renaud kanadai természetgyógyász professzortól származik, aki mindennapi
terápiás munkájában hatékonyan integrálja a modern orvoslás és a természetgyógyászat
kutatásainak eredményeit.
A Recall Healing kibővíti a terápiás gyakorlat eszköztárát az életciklus elmélettel,
az indítóprogramelemzéssel (a fogantatás előtti 9 hónaptól 1 éves korunkig tartó időszak
traumáinak vizsgálatával), valamint a családfában rejlő rejtett dinamikák és kötődések feltárásával.
A problémák gyökerére néha az életben megfigyelhető ciklikus ismétlődések, vagy éppen a születés
körüli események feltárásával találnak rá. Más esetekben az okok a családfa rejtett dinamikáihoz,
félelemből, szégyenből, bűntudatból eltitkolt emberi történetekhez kapcsolódnak. Elfelejtett,
kirekesztett ősökhöz; és amíg nincs emlékezés, feloldás és feloldozás, megbocsátás, elengedés, addig
az utódok sorában mindig jöhet valaki, aki kapcsolódni fog a tragikus emlékhez, leginkább úgy, hogy
sorsában visszatükrözi őse sorsmintázatát.

A konzultációk során tehát mindig az adott probléma vagy betegség hátterében húzódó konfliktus
gyökerét keresik/keressük. Néha ciklikusan ismétlődő emléknyomok mentén haladva, néha a magzati
lét és születés környékének traumatikus eseményeivel dolgozva, néha a családfával, illetve mindezek
tudatos, vagy spontán kombinációjával.